You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Adana Atrial Fibrilasyon Tedavisi Doktoru

Atriyal fibrilasyon (AF), atrial aritmi olarak da bilinir ve atriumlarda düzensiz ve hızlı bir kalp atım hızına neden olur. Bu durumda, kalbin normal ritmi bozulur ve atriyumların düzenli olarak kasılması yerine, düzensiz ve hızlı bir şekilde kasılırlar. Bu durum, ventriküllerin daha hızlı ve daha düzensiz bir şekilde çalışmasına neden olabilir ve böylece kalp yetersizliği riskini artırabilir.

AF'nin belirtileri arasında çarpıntı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı ve halsizlik yer alabilir. Bu durumun nedeni olarak, kalp kasının yapısal bozuklukları, tümörler, tiroit bezi sorunları veya başka bir kalp hastalığı gibi faktörler düşünülebilir.

AF tedavisinde, ilk olarak, nedeni belirlenmeli ve tedavi edilmelidir. Ayrıca, antiaritmik ilaçlar kullanılabilir veya elektriksel uyarılar ile atriyumların normal ritmine geri döndürülmesi sağlanabilir. Kalp kapak cerrahisi gibi durumlardan sonra AF' alıcı hale gelebilir. AF;  kalp yetersizliği, emboli (damar tıkanması) ve diğer ciddi komplikasyonların bir sebebi olabilir, bu nedenle, tedavi edilmesi ve takip edilmesi önemlidir.

Atriyal Fibrilasyon Belirtileri

Atrial fibrillation (AF) kalbin üst katmanlarının (atrial) düzensiz ve hızlı bir şekilde çalışmasına neden olan bir ritim bozukluğudur. Bu durumda, kalp atım hızı genellikle 100 atımdan daha yüksektir ve atriyal kasılmalar arasında düzensizlik vardır. Bu, düzenli olarak pompalanan kan miktarının azalmasına ve kalbin daha az etkili olmasına neden olur. AF belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle şunları içerebilir:

 • Hızlı ve düzensiz kalp atışı: AF sırasında kalp atım hızı genellikle 100 atımdan daha yüksektir.
 • Solukluk: AF sırasında, kalbin daha az etkili olması nedeniyle, vücutta yeterli miktarda oksijen gitmeyebilir.
 • Çarpıntı: Düzensiz kalp atışı nedeniyle, vücutta kan dolaşımının azalmasına bağlı olarak çarpıntı duyulabilir.
 • Göğüs ağrısı: AF sırasında, göğüs ağrısı duyulabilir ancak genellikle ağrısızdır.
 • Yorgunluk: AF sırasında, vücutta oksijen gitmeyebilir ve bu yorgunluk hissi yaratabilir.
 • Baş dönmesi: Düzensiz kalp atışı nedeniyle, vücutta kan dolaşımının azalmasına bağlı olarak baş dönmesi duyulabilir.
 • Bulantı veya kusma: Düzensiz kalp atışı nedeniyle, vücutta kan dolaşımının azalmasına bağlı olarak bulantı veya kusma duyulabilir.

Ancak bazı kişilerde hiçbir belirti olmayabilir veya belirtiler hafiftir. Bu nedenle, AF tanısı konulması için bir doktor tarafından muayene edilmek veya EKG  çekilmesi gerekir. Ayrıca, AF tedavi edilmezse, uzun vadeli komplikasyonlar oluşabilir, bunlar arasında kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, veya beyin damarı tıkanıklığı gibi belirtiler bulunur.

Atriyal fibrilasyon hastaları nasıl beslenmeli?

Atriyal fibrilasyon hastaları nasıl beslenmeli sorusunun cevabı atriyal fibrilasyon hastaları için önemli bir konudur. Atriyal fibrilasyon, bir kalp ritim bozukluğudur. Beslenme, atriyal fibrilasyon tedavisi için önemli bir rol oynar. Atriyal fibrilasyon hastaları, yüksek lifli yiyecekler tüketmeli, rafine karbonhidratları ve şekerleri mümkün olduğunca azaltmalıdır ayrıca tuz tüketimini azaltmak, doymuş yağları sınırlamak ve omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler tüketmek faydalı olabilir.

Kafein, alkol ve bazı baharatların Atriyal fibrilasyon semptomlarını artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu yiyeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı veya tamamen kesilmelidir. Beslenme planı uzman bir Atriyal fibrilasyon tedavisi doktoru yani kardiyolog tarafından hastanın yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve sağlık durumuna göre ayarlanmalıdır. Kardiyologlar, atriyal fibrilasyon hastalarının beslenme planını belirlemede yardımcı olabilir.

Atriyal Fibrilasyon Tedavi Seçenekleri

Atriyal fibrillation (AF) için tedavi seçenekleri arasında şunlar yer alabilir:

 1. Ritim kontrol tedavisi: Bu tedavi yöntemi, kalbin ritmini düzgünleştirmek için kullanılan ilaçlar veya elektrik uyarılarıdır. Bu tedavi yöntemi, belirtileri azaltmak ve kalp komplikasyonlarını önlemek için kullanılır.
 2. Hız kontrol tedavisi: Bu tedavi yöntemi, kalp atım hızını azaltmak için kullanılan ilaçlarla gerçekleştirilir. Bu tedavi yöntemi, belirtileri azaltmak ve kalp komplikasyonlarını önlemek için kullanılır.
 3. Elektriksel kardiyoversiyon: Bu tedavi yöntemi, bir elektrik şoku uygulanarak kalbin ritmini düzgünleştirmek için kullanılır. Bu tedavi yöntemi genellikle ritm bozukluğunun tansiyon düşüklüğü, akut kalp yetersizliği gibi belirtilere neden olduğu ve medikal tedavi için zamanı olmayan veya medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalar için kullanılır.
 4. Cerrahi tedavi: Bu tedavi yöntemi, kalbin elektrik sinyallerini düzenlemek için cerrahi müdahale ile gerçekleştirilir. Bu tedavi yöntemi genellikle ritim kontrol tedavisine veya frekans kontrol tedavisine cevap vermeyen kişilerde kullanılır.
 5. RF ablasyon tedavisi: Bir anjiyografi odasında kateterler yolu ile sol akciğer venlerinin çevresine uygulanan dondurma işlemi olarak da bilinen işlemdir.
 6. Antikoagülan tedavi: Bu tedavi yöntemi, kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlarla gerçekleştirilir. Bu tedavi yöntemi AF olan kişilerde, kan pıhtılaşması riskinin yüksek olduğu durumlarda kullanılır.

Bu tedavi seçenekleri için en uygun olanının belirlenmesi için doktorunuzla konuşmalısınız. Ayrıca, AF'nin kontrol altına alınması için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeniz önemlidir. Bu, sigara içmemek, düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlıklı bir diyet takip etmek ve alkol alımını sınırlamak gibi önlemleri içerebilir.

Atriyal Fibrilasyon Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

AF tedavisinde amaç, semptomların kontrolü, tromboembolik komplikasyonların önlenmesi ve kalp fonksiyonlarının korunmasıdır. Güncel yaklaşımlar şunları içerir:

 • Tedavi hedefleri: AF tedavisinde hedef, semptomların kontrolü, tromboembolik komplikasyonların önlenmesi ve kalp fonksiyonlarının korunmasıdır. Bu hedefler hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, semptomlara ve AF'nin süresine bağlı olarak değişebilir.
 • Farmakolojik tedavi: AF tedavisinde kullanılan ilaçlar, kalp hızını kontrol etmek, ritmi düzenlemek ve tromboembolik komplikasyonları önlemek için kullanılır. Beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin ve amiodaron en yaygın kullanılan ilaçlardır. İlaç seçimi, semptomların şiddetine, AF'nin süresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.
 • Elektrofizyolojik inceleme ve ablasyon: Elektrofizyolojik inceleme, AF'nin kaynağını ve yayılma yollarını belirlemek ve ritim bozukluğunu ortadan kaldırmak için kullanılır. Ablasyon işlemi sırasında kalbin elektriksel aktivitesini ölçmek için bir kateter kullanılır ve doktor, zarar görmüş dokuyu yok etmek için radyo dalgalarını kullanır.
 • Tromboembolik riskin değerlendirilmesi: AF'nin en önemli komplikasyonlarından biri tromboembolik inmedir. Bu nedenle, tromboembolik risk faktörleri değerlendirilir ve gerekirse antikoagülan tedavisi başlanır. CHA2DS2-VASc skoru, tromboembolik riski değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
 • Risk faktörlerinin yönetimi: AF'nin risk faktörlerinin yönetimi, semptomların kontrolü ve komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Bu faktörler arasında hipertansiyon, diyabet, obezite, sigara içmek, alkol tüketimi, uyku apnesi ve fiziksel aktivite eksikliği yer alır. Hastalara bu faktörlerin yönetimi konusunda tavsiyelerde bulunulur.