You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

EKO Nedir?

Ekokardiyografinin görüntüleme tekniği ses dalgalarını kullanarak doktorların kalbi ve çevresini görmesini sağlar. Kardiyoloji uzmanlarının kalp odalarının boyutlarını, konfigürasyonunu ve çalışmasını ve ayrıca kalp duvarlarının ve kapakçıklarının hareketini değerlendirmesini sağlar. Transtorasik ekokardiyografi (TTE), transözofageal ekokardiyografi (TEE) ve stres ekokardiyografi üç farklı ekokardiyografi türüdür.

En tipik TTE tipi, ekokardiyografi cihazının PROB adı verilen parçasının  hastanın göğsüne bastırılmasıyla gerçekleştirilir. Yüksek frekanslı ses dalgaları, PROB tarafından iletilir ve alınır, ardından monitörde hareketli bir görüntü oluşturmak için kalpten çeker. TEE sırasında ise kalbi daha net görebilmek için tıpkı bir endoskopide olduğu gibi hastanın yemek borusuna bir transdüser yerleştirilir ve kalbin TTE de görülemeyen kısımları da dahil daha net görüntüler elde edilir.

Hasta egzersiz yaptıktan hemen sonra  veya kalp atış hızını yapay olarak yükseltmek için ilaç alırken stres ekokardiyogramı yapılır. Ekokardiyografinin güvenli ve ağrısız bir işlem olması, kalbin yapısı ve işleyişi hakkında önemli detayları ortaya çıkarabilir. Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve kalp kapak hastalığı, teşhis ve izleme için sıklıkla kullanılan durumlardan sadece birkaçıdır.

EKO Can Acıtır Mı?

Ekokardiyografi veya kardiyak ultrason olarak da adlandırılan ekokardiyografi adı verilen invazif olmayan bir tıbbi test, kalbin hareketli bir görüntüsünü üretmek için ses dalgalarını kullanır. Farklı kalp rahatsızlıklarını belirlemek ve izlemek için ağrısız ve güvenli bir prosedürdür. Yüksek frekanslı ses dalgaları bir dönüştürücü kullanılarak iletilmeden ve alınmadan önce kardiyoloji uzmanı tarafından göğse az miktarda jel uygulanacaktır.

Dönüştürücü (PROB) göğüs kafesine yerleştirildiğinde ses dalgaları göğüs duvarından kalbe iletilir. Bu ses dalgaları daha sonra kaydedilen ve kalbin ayrıntılı bir resmini oluşturmak için kullanılan yankılar üretir. Ekokardiyografi ağrılı olmamasına rağmen, dönüştürücü ciltlerine bastırıldığında veya jel uygulandığında bazı kişiler ağrı veya hassasiyet hissedebilir. Ancak bu duygular genellikle hafif ve geçicidir. Genel olarak, kalbin yapısını ve işlevini değerlendirmek için kullanılan ekokardiyografi ağrısız ve güvenli bir işlemdir. Sağlık uzmanlarına yararlı bilgiler verebilir ve bir dizi kalp rahatsızlığının tanı ve tedavisinde çok önemli bir araçtır.

EKO Kimlere Uygulanamaz?

Çeşitli nedenlerle ekokardiyografi her hastada veya her durumda kullanılamaz. Bunun bir nedeni, ultrason kullanımını yasaklayan belirli tıbbi durumları olan kişilerin ekokardiyografi için aday olamamasıdır. Örneğin, aşırı derecede obez olan kişiler ekokardiyogram ile sağlıklı görüntüler elde edilemeyebilir, çünkü ultrason dalgaları yağ katmanlarından kalbe geçemeyebilir. Diğer bir neden ise işlem sırasında hareketsiz yatamayan veya nefesini tutamayan kişilerin ekokardiyografi için uygun adaylar olmayabilmesidir. Bu, son derece genç veya yaşlı veya talimatları takip etmelerini zorlaştıran belirli zihinsel veya fiziksel bozuklukları olan kişileri içerebilir.

EKO Kimlere Uygulanabilir?

Kalbin yapısını ve çalışmasını değerlendirmek için sıklıkla kullanılan invaziv olmayan bir prosedürdür. Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp kapak hastalığı gibi kalp rahatsızlıklarının tümü ekokardiyografi kullanılarak belirlenebilir. Bu koşulların ne kadar iyi tedavi edildiğini değerlendirmek için de kullanılabilir. Kalp rahatsızlıklarının hem teşhisi hem de tedavisi ekokardiyografiden yararlanabilir. Kalbin bileşimi ve işleyişi hakkında çok önemli ayrıntılar, tıp uzmanlarının kalp rahatsızlığı olan hastaları teşhis ve tedavi etmek için kullanabilecekleri bilgiler sunar.