You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HakkımdaProf. Dr. Tuna Katırcıbaşı Adana’da kalp ve damar hastalıkları alanında çalışmaktadır.

25 yıla ulaşan hekimlik deneyiminin ilk 6 ayı hariç geriye kalan zamanın hepsini kalp ve damar hastalıklarının ilgi alanına giren; koroner arter hastalığı, koroner angiografi, stent, hipertansiyon, kalp yetersizliği gibi hastalıkların teşhis ve tedavisine harcamıştır. Halen en çok ilgi duyduğu kalp damar hastalıklarına uygun tıbbi endikasyonlarda ameliyatsız (stent ile) çözüm önerileri, şah damarı ve kol bacak damarlarınının ameliyatsız tedavisi gibi girişimsel kardiyoloji konularında çalışmaktadır. Bu girişimsel tedavilerin yanısıra hipertansiyon ve kalp yetersizliği hastaları da günlük pratiğinde önemli bir yere sahiptir. 

Adana Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı halen Adana Medline Hastanesinde çalışmaktadır. Çalıştığı kurum koroner yoğun bakım, koroner angiografi, sanal angiografi, ekokardiyografi, transözefagial ekokardiyografi, 24 saat ritm holter, tansiyon holter gibi tetkikleri yapabilme imkanına sahiptir. 

Sosyal Medya Hesaplarım