You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kalp Kapak Hastalıkları?

Kalp Kapakçıkları nedir?

Kalp kapakçıkları, kalpteki önemli sistemlerden birisidir: yapısal anormallikler ve işlevlerindeki değişiklikler, tüm kalp organının normal işleyişini tehlikeye atabilen çeşitli kalp kapağı hastalıklarına (kalp kapakçıkları hastalıkları) yol açabilir.

Kalp Kapak Hastalıkları Nedenleri Nelerdir?

Kalp kapakçıklarının anatomik ve işlevsel bütünlüğünün zarar görmesi şunlarla sonuçlanabilir: Valf yüzeyi değişiklikleri:

 • Darlık (kalp kapağının eksik ve azalmış açılması, kan normalden daha küçük bir delikten geçmeye zorlanır).
 • Valvüler yetmezlik (kapağın tam olarak kapanmaması, bir miktar kanın kapaktan geri akması).
 • Darlık ve yetmezlik ile birlikte olan kompozit hastalıklar (darlık ve kapak yetmezliği aynı kapakta değişen derecelerde bir arada bulunur).

Herhangi bir kalp kapağı bu işlevsel kusurlara maruz kalabilir, ancak bazı özellikler vardır:

 • Mitral ve aort kapaklarını etkileyen hastalıklar çok daha sık görülür (bu nedenle "sol kalp" kapakçıkları hastalığa daha yatkındır).
 • Kalbin sağ bölümünün (triküspit ve pulmoner) valvülopatileri nadirdir, basınç rejimi daha düşüktür) ve genellikle doğuştan kaynaklanan problemlerin sonucudur.

Kalp kapağı hastalığının nedenleri de şu şekilde sınıflandırılabilir: Konjenital nedenler: Kalp yapılarının embriyonik gelişimindeki değişiklikler nedeniyle doğumdan itibaren mevcuttur. Edinilmiş nedenler: Yaşam boyunca ortaya çıkar ve aşağıdakilerin sonucu olabilir:

 • Kapak dokusunun dejenerasyonu (yaşlı insanlarda en sık görülen neden, genellikle hipertansif, esas olarak kapak yapılarının aşınma ve yıpranma durumundan kaynaklanır)
 • Valf parçalarında kalsiyum birikintileri (kireçlenme)
 • İltihaplanma (endokardit)
 • Enfeksiyonlar
 • Akut miyokard enfarktüsünde iskemi
 • Travma (çok nadiren)
 • Kalp kası ve/veya büyük damarların patolojilerine sekonder
 • Valvülopatilerin Sınıflandırılması
 • Mitral kapak patolojisi
 • Romatizmal hastalık
 • Mitral kapak prolapsusu
 • Mitral darlığı
 • Mitral yetmezlik
 • İskemik kalp hastalığı
 • Aort kapağının patolojisi
 • Aort darlığı
 • Aort yetmezliği
 • Küspit sayısında değişiklik
 • Dejeneratif değişiklikler
 • Enfektif endokardit
 • Kalp üzerindeki etkileri aşağıdaki gibi olabilir:
 • Kalp duvarlarının kalınlaşması
 • Kasılma kuvvetinin azalması
 • Kalp kası odalarının ve/veya büyük damarların genişlemesi
 • Embolizmler (daha ileri vakalarda)
 • Şiddetli kalp yetmezliği

Risk Faktörleri ve Önleme

Yaşlanma ve konjenital kalp kusurları herhangi bir önleyici kontrolün uygulanmasına izin vermeyen faktörlerdir. Bununla birlikte, uygun antibiyotik tedavisi ile, akut romatizmal ateşin (ilk olay: kalbin iç yüzeyinin iltihaplanması) potansiyel nedeni olan farenks veya bademcikleri etkileyen bir Streptokok enfeksiyonunu önlemek mümkündür.

Kalp kapağı hastalığı: önlemek mümkün mü?

Edinilmiş (dejeneratif gibi) ve doğumsal kalp kapağı hastalıklarının çoğu için bir önleme planı uygulamak mümkün değildir. Kalp kapağı hastalığı olan hastalarda, kapakların bakteriyel enfeksiyonlara yakalanma riski gibi bazı komplikasyonları önlemek mümkündür (kalp hastalığı olan hastalarda risk daha yüksektir). Bu tür kişilerde riske maruz kalma derecesine göre bakteriyel endokardit profilaksisi (antibiyotik profilaksisi) yapılabilir.

Kalp Kapak Hastalığı Teşhisi Nasıl Yapılır?

Kalp kapak hastalıkları kalp kapakçıklarını etkileyen hastalıklardır: Anatomik yapılarında bir anormallik olması veya fonksiyonlarının değişmesi durumunda tüm kalp organının normal işleyişi tehlikeye girer. Kalp kapağı hastalığının erken tanınması, hastanın hastalığın gelişim durumuna göre en uygun tedaviye tabi tutulmasını sağlar.

Adana Kardiyolog doktoru tarafından doğru bir objektif muayenenin, enstrümantal verilerin ve laboratuvar analizlerinin entegrasyonu, doktorun, hastanın klinik öyküsünün (anamnez) yeniden oluşturulmasıyla birlikte, çoğu hastada kalp kapağı hastalığının teşhisini ve etiyolojisini tanımlamasına izin verir. Bazen basit bir tıbbi muayene, valvülopatinin klinik şüphesini doğrulayabilir: herhangi bir patolojik üfürüm saptamak için doktorun kardiyak oskültasyona devam etmesi yeterlidir.

Adana Kalp Kapakçığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kalp kapağı hastalıklarında üfürümler, kanın açılıp kapanması bozuk olan (eksik olarak meydana gelen) kapakçıklardan geçmesi ile belirlenir; bu anormal akış, bir stetoskopla veya bir fonokardiyogram (kalp tonlarını ve gürültülerini ifade eden kâğıt üzerinde izleme) gerçekleştirilerek duyulabilen karakteristik bir sese neden olur. Bir ekokardiyografi (kalbin ultrasonografisi) teşhisin doğrulanmasına yardımcı olur: kulakçıkların ve karıncıkların durumunu değerlendirmenin yanı sıra hastalığın derecesini de belirler.

Adana'da Kalp Kapak Hastalıklarına hangi doktor bakar?

Kalp Hastalığına karşı olası bir şüpheniz varsa, mutlaka Adana Kardiyolog doktoruna randevu almalısınız. Ülkemizde ekipmanların tam olduğu hastaneler genellikle büyük şehir devlet hastanelerinde olduğu için eğer Adana’da yaşıyorsanız Adana'da kardiyoloji bölümünün olduğu hastanelere başvurabilirsiniz.