You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kardiyoloji Nedir?

Kardiyoloji Nedir?

Kardiyoloji; tıbbi uzmanlık ana bilim dallarından birisidir. Vücudun dolaşım sistemi ve kalp organının çalışması üzerine çalışan bu bilim dalı, önceleri dahiliye ana bilim dalının bir parçası iken günümüzde en yaygın başvurulan müstakil ana bilim dallarından birisi haline gelmiş durumdadır. Kalp organı ve buna bağlı dolaşım sistemi sağlığı Kardiyoloji ana bilim dalının uğraş alanıdır. Elbette bu fonksiyonların sağlığını temin ederken, diğer bilim dallarından da faydalanılması söz konusudur.

Kalp sağlığının sağlanmasında etkili olan, endokrinolojik hastalıkların tedavisi ve dahiliye tarafından izlenmesi gereken sorunların giderilmesinde bu birimlere başvuru yapılması mümkünüdür. Ayrıca kardiyovasküler cerrahi de bu bilim dalının tedavilerinde destek veren tıbbi uzmanlık alanları içerisine girer. Kalp, vücudun dolaşım sisteminin var olması için damarlar, yani dolaşım sistemi ile birlikte en hayati organdır. Vücuttaki organların bazılarının kesintili çalışma durumu ile kalbin kesintili çalışma durumu kıyaslandığında, kalbin anlık kesintiler halinde dahi hayati sonuçları olduğu bilinir. Bu bakımdan, kalp sağlığının dikkatle izlenmesi gerekir.

Kardiyoloji uzmanları, hastalarının tedavilerinde önleyici hekimlik desteği de vererek, kalp ve dolaşım sistemi sağlığının bozulmasına veya hayati kesintilerin yaşanmasına engel olmayı amaçlar. Kardiyoloji ana bilim dalının en yaygın tedavi ettiği hastalıklar, tansiyon hastalıkları (hipertansiyon ağırlıklı) ve kalp yetmezlikleridir. Bununla birlikte Kardiyoloji ana bilim dalı aşağıdaki hastalıkların tedavisi üzerine de çalışmaktadır.

 • Akut koroner hastalığı
 • Anjina pektoris
 • Aort hastalıkları (yetmezlik ve darlık)
 • Aort Diseksiyonu
 • Aritmi
 • Aterosklerotik koroner arter problemi
 • Atriyal miksoma
 • Endokart problemleri
 • Hipertansiyon
 • İskemik kalp problemleri
 • Kalp Krizi
 • Kalp Tümörleri
 • Kardiyomiyopati
 • Mitral kapak darlığı
 • Mitral kapak yetersizliği
 • Miyokardit
 • Miyokart infarktüs
 • Pericardiyal tamponad
 • Periferik arter problemleri
 • Perikardiyal efüzyon
 • Primer tümör
 • Pulmoner stenosis
 • Pulmoner yetersizlik
 • Trisküspit stenosis
 • Wolf Parkinson Sendromu
 • Hipertrofik kardiyomiyopati
 • Supraventriküler taşikardi(SVT)
 • Ventriküler Taşikardi (VT)
 • Atriyal Fibrilasyon (AF)
 • Perikardit

Kardiyoloji muayenesi nasıl yapılır?

Hastanın hastaneye intikaline bağlı olarak Kardiyoloji girişimi türleri değişir. Eğer bir enfarktüs veya kalp krizi neticesinde acil tıbbi müdahale yapılacaksa, poliklinik konsültasyonu geriye bırakılıp öncelikle girişimsel tedavi gerçekleşir. Hastanın poliklinikten giriş yaptığı durumlarda ise öncelikle hastalık öyküsü hekim tarafından dinlenir ve şikayetlerine istinaden gerekli tetkikler yapılarak tanı konulma yoluna gidilir. Kardiyoloji tanı yöntemleri;

 • Biyokimya testleri
 • EKG
 • Tansiyon ölçümü
 • EKO
 • Trans Özefagial EKO
 • Efor testleri
 • EPS (Elektrofizyolojik Çalışmalar)
 • Holter izlemesi
 • Radyonükloid izleme  (çıkaralım)
 • Kalp Sintigrafisi (MPS) (Miyokard perfüzyon Sintigrafisi)
 • Anjiyo biçimindedir. Bu tanı araçları kullanılarak muayene yapılır ve tanı konulabilir. Ayrıca Anjiyo işlemi esnasında stent uygulaması ve damarların açılmasına yönelik girişimler de söz konusu olabilir.

Kardiyoloji Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kardiyoloji tedavisi, tek bir uygulama olmayıp, birçok girişimi kapsayan farklı süreçleri ifade eder. Bu nedenle, “Kardiyoloji tedavisi nasıl yapılır?” sorusuna verilecek tek bir cevap yoktur. Hastanın öncelikle hekime başvurması ve muayene olması gereklidir. Hastanın herhangi bir semptomla karşılaştığı anda bunu yapması ve/veya düzenli kontrole başvurması, tüm hastalıklarda olduğu gibi kardiyoloji hastalıkları tedavisinde de başarı oranını yükseltebilir.

Kardiyoloji Hastalıkların Risk Faktörleri Nelerdir?

Tüm hekimlerin ortak görüşü, hastaların hasta sıfatı kazanmamak için gerekli tedbirleri alması yönündedir. Kalp hastalıklarının önemli bir kısmında genetik risk faktörlerinden bahsediliyor olsa da hayati nitelikteki problemlerin önlenmesinde, önleyici tedbirler son derece önemlidir.

 • Sigara ve benzeri alışkanlıklardan uzak durulması
 • Obezitenin giderilmesi veya kontrol altına alınması
 • Nitelikli ve yeterli beslenme düzeninin oluşturulması
 • Yüksek tansiyonun kontrol altında tutulması
 • Diyabet hastalığının kontrol altında tutulması
 • Hareketiz yaşam tarzı yerine, uygun tempoda düzenli egzersizin benimsenmesi
 • Kolesterolün kontrol altında tutulması
 • Aşırı alkol tüketiminden kaçınılması
 • Stres faktörlerinin ve depresyon gibi hastalıkların kontrol altına alınması kardiyolojik rahatsızlıkların önlenmesi veya etkilerinin en aza indirilmesinde faydalı olabilecek tedbirler olarak listelenebilir.